آرشیو مطالب : كامپیوتر

ویدئویی كه نشان می دهند شیلدهای صورت در مقابل كروناویروس كارآمد نیستند

ویدئویی كه نشان می دهند شیلدهای صورت در مقابل كروناویروس كارآمد نیستند
با قابلیت ارتباط با كاربر؛

ساخت رومیزی هوشمند

ساخت رومیزی هوشمند

پیش بینی لطمه مغزی با كمك یك الگوریتم یادگیری ماشینی

پیش بینی لطمه مغزی با كمك یك الگوریتم یادگیری ماشینی

بهترین مواد برای ساخت ماسك كدامند؟

بهترین مواد برای ساخت ماسك كدامند؟

میدان مغناطیسی زمین 10 برابر سریع تر از آنچه قبلا تصور می شد تغییر می كند

میدان مغناطیسی زمین 10 برابر سریع تر از آنچه قبلا تصور می شد تغییر می كند
با تلاش پژوهشگران آمریكایی صورت می گیرد

تحلیل سریع تر تصویر با كمك یادگیری عمیق

تحلیل سریع تر تصویر با كمك یادگیری عمیق
اسمارت کاور
smartcover.ir - مالکیت معنوی سایت اسمارت كاور متعلق به مالکین آن می باشد