آرشیو مطالب : كامپیوتر

پیش بینی لطمه مغزی با كمك یك الگوریتم یادگیری ماشینی

پیش بینی لطمه مغزی با كمك یك الگوریتم یادگیری ماشینی

بهترین مواد برای ساخت ماسك كدامند؟

بهترین مواد برای ساخت ماسك كدامند؟

میدان مغناطیسی زمین 10 برابر سریع تر از آنچه قبلا تصور می شد تغییر می كند

میدان مغناطیسی زمین 10 برابر سریع تر از آنچه قبلا تصور می شد تغییر می كند
با تلاش پژوهشگران آمریكایی صورت می گیرد

تحلیل سریع تر تصویر با كمك یادگیری عمیق

تحلیل سریع تر تصویر با كمك یادگیری عمیق
لینک دوستان اسمارت كاور
اسمارت کاور
smartcover.ir - مالکیت معنوی سایت اسمارت كاور متعلق به مالکین آن می باشد