مطالب اسمارت كاور


یک دهانه روی ماه موجب شد فرودگر قمری ژاپن سقوط کند

یک دهانه روی ماه موجب شد فرودگر قمری ژاپن سقوط کند
با حضور معاون علمی؛

راه اندازی ربات جراحی ازراه دور سینا در بیمارستانی در اندونزی

راه اندازی ربات جراحی ازراه دور سینا در بیمارستانی در اندونزی

تمدید مهلت ارسال طرح های فستیوال ملی ایده بازار فناوری سلامت

تمدید مهلت ارسال طرح های فستیوال ملی ایده بازار فناوری سلامت
۹ خردادماه؛

رویداد تبادل فناوری در حوزه صنایع غذایی برگزار می گردد

رویداد تبادل فناوری در حوزه صنایع غذایی برگزار می گردد

امیدی جدید برای درمان دیابت نوع 2 در پژوهش چینی ها

امیدی جدید برای درمان دیابت نوع 2 در پژوهش چینی ها
با كمك فناوری نانو ممكن شد؛

رصد فعالیت بدن انسان از راه پوست مصنوعی

رصد فعالیت بدن انسان از راه پوست مصنوعی
پایدار سرویس؛

تعمیرات لوازم خانگی بوش

تعمیرات لوازم خانگی بوش
به وسیله فناوری نانو؛

پودری که با نور خورشید آب را تصفیه می کند

پودری که با نور خورشید آب را تصفیه می کند

شناخت بهتر سیاه چاله ها با کشف ۱۰۰ بلیزر

شناخت بهتر سیاه چاله ها با کشف ۱۰۰ بلیزر
امروز در نمایشگاه نفت صورت می گیرد؛

انعقاد ۵ قرارداد تولید بار اول دانش بنیان با حجم ۱۱میلیون یورو

انعقاد ۵ قرارداد تولید بار اول دانش بنیان با حجم ۱۱میلیون یورو
اسمارت کاور
smartcover.ir - مالکیت معنوی سایت اسمارت كاور متعلق به مالکین آن می باشد