مطالب اسمارت كاور


سراب ردپای آب در مریخ

سراب ردپای آب در مریخ

ربات ها به صنعت هتلداری آمریکا نفوذ کردند

ربات ها به صنعت هتلداری آمریکا نفوذ کردند

روش جدیدی برای درمان التهاب شدید دندان

روش جدیدی برای درمان التهاب شدید دندان

کرم ضد یخ پوست برای جلوگیری از سرمازدگی تولید شد

کرم ضد یخ پوست برای جلوگیری از سرمازدگی تولید شد

بازار آهن تهران

بازار آهن تهران

نیروی فضایی آمریکا دو ماهواره به مدار زمین فرستاد

نیروی فضایی آمریکا دو ماهواره به مدار زمین فرستاد

درمان بیماریهای ژنتیکی با کمک یک سیستم جدید دارورسانی ممکن می شود

درمان بیماریهای ژنتیکی با کمک یک سیستم جدید دارورسانی ممکن می شود
برای نخستین بار؛

کلیه های خوک به بدن مرد گرفتار مرگ مغزی پیوند زده شد

کلیه های خوک به بدن مرد گرفتار مرگ مغزی پیوند زده شد

لوزالمعده مصنوعی متحول کننده زندگی کودکان مبتلا به دیابت

لوزالمعده مصنوعی متحول کننده زندگی کودکان مبتلا به دیابت

ابداع سیستم ناوبری مبتنی بر میدان مغناطیسی زمین

ابداع سیستم ناوبری مبتنی بر میدان مغناطیسی زمین
اسمارت کاور
smartcover.ir - مالکیت معنوی سایت اسمارت كاور متعلق به مالکین آن می باشد