مطالب اسمارت كاور

با قانون جهش تولید دانش بنیان-۲

ساخت داخل جایگزین واردات ماشین آلات می شود

ساخت داخل جایگزین واردات ماشین آلات می شود

باکتری مقاوم به آنتی بیوتیک که از خوک به انسان منتقل می شود

باکتری مقاوم به آنتی بیوتیک که از خوک به انسان منتقل می شود

۴ گام ملی برای کسب سهم ۳ درصد ایران از بازار جهانی زیست فناوری

۴ گام ملی برای کسب سهم ۳ درصد ایران از بازار جهانی زیست فناوری

دستگاه تصفیه آب صنعتی چیست

دستگاه تصفیه آب صنعتی چیست
در گزارش اسمارت كاور عنوان شد؛

صادرات مکمل تقویت سیستم ایمنی ایرانی به کشورهای اروپایی

صادرات مکمل تقویت سیستم ایمنی ایرانی به کشورهای اروپایی

ماموریت ناسا به سیارک به تعویق افتاد

ماموریت ناسا به سیارک به تعویق افتاد

کشف کامل ترین بچه ماموت تاریخ در آمریکای شمالی

کشف کامل ترین بچه ماموت تاریخ در آمریکای شمالی
در جلسه كمیته واكسن مطرح شد؛

کرونا لزوم ایجاد زیرساخت های تولید واکسن در کشور را آشکار ساخت

کرونا لزوم ایجاد زیرساخت های تولید واکسن در کشور را آشکار ساخت

فناوران زراعت و باغبانی برای ارتقای امنیت غذایی همکاری می کنند

فناوران زراعت و باغبانی برای ارتقای امنیت غذایی همکاری می کنند

جلوگیری از خونریزی با زهر مار!

جلوگیری از خونریزی با زهر مار!
اسمارت کاور
smartcover.ir - مالکیت معنوی سایت اسمارت كاور متعلق به مالکین آن می باشد