با امضای تفاهم نامه ای محقق می شود؛

توسعه بازار دانش بنیان ها در بورس

توسعه بازار دانش بنیان ها در بورس

به گزارش اسمارت کاور، دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور امضای تفاهمنامه ای بلندمدت میان معاونت علمی و سازمان بورس و اوراق بهادار را زمینه مناسبی برای توسعه بازار بورس دانش بنیان ها دانست.به گزارش اسمارت کاور به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، با هدف تأمین مالی دانش بنیان ها و ایجاد بازار فناوری در کشور و ورود شرکتهای فعال دانش بنیان به بازار سرمایه؛ تفاهمنامه ای به امضای روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری و مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر رسید تا توانمندی های طرفین برای تحقق اقتصاد دانش بنیان و اجرایی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان در بازار سرمایه کارآمدتر شود.
این توافق نامه؛ تحولی بزرگ در زمینه ورود دانش بنیان ها به بازار سرمایه (بورس) ایجاد خواهد نمود و شرکتهای دانش بنیان در این بازار بزرگ و راهبردی به رسمیت شناخته شده و حضور خواهند یافت. در این مدل کاری، زین پس، ارزش گذاری دارایی های نامشهود بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری توسط هیاتی آشنا به مباحث دانش بنیانی با شاخصهای اختصاصی این حوزه صورت خواهد گرفت.
تسهیل ورود دانش بنیان ها به بورس
هاشم آقازاده دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری در ارتباط با این توافق نامه و اقدامات صورت گرفته برای پیشبرد اهداف مدنظر، اظهار داشت: این موافقت نامه خبر و اتفاق خوبی برای فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری است و ورود مجموعه های فناور به بازار بورس را تسهیل می کند. تلاش داریم با این همکاری مشترک؛ چالش ها و موانع ورود شرکتهای دانش بنیان به بازار بورس و سرمایه را رفع نماییم.
وی اضافه کرد: تابحال شرکتهای دانش بنیانی که قصد ورود به بازار بورس و سرمایه را داشتند به علت وجود دیدگاه ها و سازوکارهای متعارف و سنتی حس غریبی داشتند و به شکلی توسط دست اندرکاران این بازار به درستی درک نمی شدند. دلیل عمده و اصلی آن هم این بود که اصل دارایی شرکتهای دانش بنیان؛ دارایی های نامشهودی است که ارزیابی و ارزش گذاری آنها برای بازیگران سنتی این بازار سخت و نامتعارف بود. در واقع میتوان اینطور اظهار داشت که بازار سرمایه چندان با این دارایی های نامشهود عجین نبوده است.
به رسمیت شناخته شدن دانش بنیان ها در بازار بورس
آقازاده ضمن اشاره به توافق نامه منعقد شده و تفاهمات صورت گرفته، بیان نمود: هدف اصلی این توافق نامه ایجاد یک بازار تخصصی برای دانش بنیان ها در بازار سرمایه ( بورس) با محوریت فرابورس است. به شکلی این کار یعنی ایجاد و تعریف خط ویژه و اختصاصی برای شرکتهای دانش بنیان تا به کمک آن بتوانند به بازار سرمایه ورود کنند.
وی، وجود نگاه ویژه به دارایی های نامشهود شرکتهای دانش بنیان شامل فناوری، نوآوری و خصوصیت های خاص این بنگاه های اقتصادی جدید را یکی از مزایای این خط ویژه دانش بنیان ها دانست و افزود: با این کار دارایی های نامشهود مجموعه های فناور که تابحال دیده نمی شد و قابل عرضه نبود به رسمیت شناخته خواهد شد.
دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری افزود: البته امکان دارد شرکتی دانش بنیان نخواهد از این مسیر ویژه برای ورود به بازار بورس استفاده نماید که در این صورت می تواند از همان مسیر معمول و سنتی عبور کند اما از مزایا و تسهیلات این طرح ویژه برخوردار نخواهد شد. در واقع این خط اختصاصی دانش بنیان ها هم راستا و موازی با مسیر سنتی و متعارف موجود تعریف و تدوین شده است.
به گفته آقازاده، تنها تفاوت آن در تعریف شاخصهای دانش بنیانی است که اختصاصا برای مجموعه های فناور کاربردی است و به تقویت اقدامات تسریع و تسهیل کننده ورود شرکتهای دانش بنیان به بازار بورس کمک می نماید. با این کار شاخصهای دانش بنیانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به این مجموعه ها برای فعالیت در بازار سرمایه امید بیشتری می دهد.
وی ارتقای جایگاه شرکتهای دانش بنیان در بازار سرمایه را یکی از دستاوردهای این همکاری مشترک عنوان نمود و اظهار داشت: با اجرایی شدن این توافق نامه؛ بازیگران بازار سرمایه شامل ارکان های فعال و سرمایه گذاران به شرکتهای دانش بنیان به شکل ویژه تری نگاه می کنند و شاخصهای دانش بنیانی در این بازار اثرگذارتر خواهد شد.
هیات ویژه پذیرش دانش بنیان ها در بورس
دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری تشکیل هیات پذیرش اختصاصی برای شرکتهای دانش بنیان را یکی دیگر از نتایج این هم افزایی دانست و اضافه کرد: در بازار سرمایه یک هیات پذیرش سنتی و متعارف حضور دارند که مجموعه های متقاضی ورود به بازار با شاخصهای متعارف، پذیرفته و سنجیده می شوند؛ عمدتا این شاخص ها چندان با خصوصیت ها و دارایی های نامشهود شرکتهای دانش بنیان تناسب ندارند. بنابراین توافق کردیم تا هیات پذیرش شرکتهای دانش بنیان در بازار بورس هم کاملا مبتنی بر شاخصهای دانش بنیانی و آشنا به جنس دارایی های این مجموعه ها تعیین شوند.
آقازاده افزود: طبق این توافق قرار شده است در هیات پذیرش اختصاصی دانش بنیان ها حتما نماینده و یک عضو از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و یک متخصص امور دانش بنیانی حضور داشته باشد و با اظهار نظر آنها اقدامات تعریف شود.
وی ضمن اشاره به این که معاونت علمی برای ارزشگذاری دارایی های نامشهود شرکتهای دانش بنیان به موسسات متقاضی مطابق قانون مجوز می دهد و تابحال ۱۶ موسسه چنین مجوزی دریافت کرده اند تا بتوانند دارایی های این مجموعه ها را ارزش یابی کنند، بیان نمود: این موسسات هم طبق این توافق نامه در راه ورود شرکتهای دانش بنیان به بازار سرمایه کمک کننده خواهند بود تا ارزش گذاری شرکتهای دانش بنیان را به شکل ویژه ای در این بازار انجام دهند.
دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری اضافه کرد: در بازار سرمایه به شکل معمول، ارکان بازار سرمایه مثل شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه که از خود سازمان بورس مجوز دارند به ارزش گذاری مجموعه های متقاضی ورود به این بازار اقدام می کنند؛ اما در بازار سرمایه اختصاصی دانش بنیان ها؛ موسسات دارای مجوزی که از معاونت علمی تایید دارند و صلاحیت آنها برای ارزش گذاری دارایی های نامشهود شرکتهای دانش بنیان تایید شده است؛ این کار را بر عهده می گیرند.
وی ورود ارکان و نهادهای مورد تایید بازار سرمایه به ارزش گذاری دارایی های نامشهود دانش بنیان ها را هم بلامانع دانست و اظهار داشت: این مجموعه ها هم در صورت تمایل می توانند در این حوزه ورود کنند و بعد از دریافت مجوزهای معاونت علمی، جنس ارزیابی های خویش را به شاخصهای ارزشگذاری دارایی های نامشهود نزدیک تر کنند.
تبادل اطلاعات مالی و فنی دانش بنیان ها
آقازاده درمورد توافق دیگری که در این همکاری مشترک مورد تاکید قرار گرفته است، بیان نمود: بناست معاونت علمی اطلاعات مالی و فنی قابل مبادله شرکتهای دانش بنیان را با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی آنها در اختیار بازار سرمایه (سازمان بورس) قرار دهد. این کار در ارزیابی و ارزش گذاری شرکت ها در بازار سرمایه و تعریف شاخص دانش بنیانی این بازار کمک کننده است و اقدامات را تسریع می کند.
دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری توسعه نهادهای بازار سرمایه به نفع شرکتهای دانش بنیان را دیگر دستاورد این همکاری عنوان نمود و خاطرنشان کرد: با سازمان بورس توافق کرده ایم تا نهادهای بازار سرمایه با برچسب های دانش بنیانی همچون صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، صندوق های مدیریت دارایی های اختصاصی، صندوق های پروژه، مکانیزم تأمین مالی جمعی، استفاده از ظرفیت اوراق بدهی قابل انتشار در بازار سرمایه به صورت عام و خاص، شرکتهای مشاوره اختصاصی دانش بنیان ها در بازار سرمایه، شرکتهای تأمین سرمایه، صندوق های تأمین مالی، صندوق های ضمانت و غیره را بعنوان ابزاری برای تأمین مالی شرکتهای دانش بنیان توسعه دهیم.
وی استفاده از تکنولوژی های جدید مالی را اقدام بعدی عنوان نمود و اظهار داشت: در این همکاری مشترک می خواهیم تکنولوژی های جدید مالی در بازارهای مالی شامل بانک، بورس و بیمه مانند فین تک ها، ابزار تأمین مالی جمعی، تأمین مالی استقراضی و دیگر مدلها را که به تأمین مالی شرکتهای دانش بنیان کمک می نماید را به کار بگیریم.
به گفته آقازاده، در قانون مترقی جهش تولید دانش بنیان؛ توجه ویژه ای به مباحث در رابطه با زیست بوم دانش بنیانی بخصوص بحث های اقتصادی، مالی، تأمین مالی و سرمایه گذاری در ارتباط با این زیست بوم شده است.
آقازاده با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بارها بر مردمی سازی اقتصاد تاکید داشتند و معاونت علمی هم به این حوزه به صورت جدی و گسترده ورود کرده است، اظهار نمود: در تلاش هستیم تا سرمایه های خرد و کلان مردم را به سمت زیست بوم فناوری و نوآوری سوق و مشارکت های مردمی در اقتصاد دانش بنیان را ارتقا دهیم.


منبع:

1402/01/14
09:47:13
5.0 / 5
499
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
اسمارت کاور
smartcover.ir - مالکیت معنوی سایت اسمارت كاور متعلق به مالکین آن می باشد