آرشیو مطالب : رایانه


اسطوره کامپیوتر خانگی و مخترع ماشین حساب جیبی درگذشت

اسطوره کامپیوتر خانگی و مخترع ماشین حساب جیبی درگذشت

دولت به فرصت بزرگ ارزهای دیجیتال توجه كند

دولت به فرصت بزرگ ارزهای دیجیتال توجه كند

این ربات از احساس انسان ها آگاه است

این ربات از احساس انسان ها آگاه است

عمیق ترین چاه آبی جهان حفر شد

عمیق ترین چاه آبی جهان حفر شد

اختراع كوانتومی برای قدرتمندتر كردن شبكه های كامپیوتری

اختراع كوانتومی برای قدرتمندتر كردن شبكه های كامپیوتری

برخورد پادماده با قطب جنوب تأیید شد!

برخورد پادماده با قطب جنوب تأیید شد!

نحوه اقدام برای شكایت كلاهبرداری

نحوه اقدام برای شكایت كلاهبرداری

آموزش حسابداری غیر حضوری

آموزش حسابداری غیر حضوری
به اندازه جعبه كفش؛

نانو ماهواره های انگلیسی بزودی به فضا می روند

نانو ماهواره های انگلیسی بزودی به فضا می روند

تصاویر باكیفیت تغییر چهره با فناوری دیپ فیك شركت دیزنی

تصاویر باكیفیت تغییر چهره با فناوری دیپ فیك شركت دیزنی
اسمارت کاور
smartcover.ir - مالکیت معنوی سایت اسمارت كاور متعلق به مالکین آن می باشد