آرشیو مطالب : سیستم


ابداع سیستم هدایت خودكار هواپیما در صورت خاموشی ناگهانی موتور

ابداع سیستم هدایت خودكار هواپیما در صورت خاموشی ناگهانی موتور

نقش بسزای فناوری چاپ ۳ بعدی در المپیك توكیو

نقش بسزای فناوری چاپ ۳ بعدی در المپیك توكیو

كانكس سرویس بهداشتی پیشرو كانكس

كانكس سرویس بهداشتی پیشرو كانكس

آزمایش چرخش در ایستگاه فضایی بین المللی بعلاوه فیلم

آزمایش چرخش در ایستگاه فضایی بین المللی بعلاوه فیلم

راهكارهای افزایش امنیت فروشگاه ها با گیت فروشگاهی

راهكارهای افزایش امنیت فروشگاه ها با گیت فروشگاهی

شارژ موبایل با عرق بدن!

شارژ موبایل با عرق بدن!

رسیدن انفجاری به آب در ماه تا سال 2023

رسیدن انفجاری به آب در ماه تا سال 2023

اولین تولید بلور جامد از الكترون ها

اولین تولید بلور جامد از الكترون ها
ابداع جالب یك دانشجو؛

دستگاهی كه جان قربانیان چاقوكشی را نجات می دهد

دستگاهی كه جان قربانیان چاقوكشی را نجات می دهد

با سریع ترین موتورسیكلت برقی جهان آشنا شوید

با سریع ترین موتورسیكلت برقی جهان آشنا شوید

فضانوردان هم با تاید لباس هایشان را خواهند شست

فضانوردان هم با تاید لباس هایشان را خواهند شست

شبیه سازی آزمایشگاهی سوختن زباله های فضایی در جو بعلاوه فیلم

شبیه سازی آزمایشگاهی سوختن زباله های فضایی در جو بعلاوه فیلم

موشك ناسا از تندیس آزادی هم بلندتر است بعلاوه فیلم

موشك ناسا از تندیس آزادی هم بلندتر است بعلاوه فیلم

میكروسكوپ كوانتومی ناممكن را ممكن كرد!

میكروسكوپ كوانتومی ناممكن را ممكن كرد!

بهبود كیفیت لوله های آب رسانی ایرانی با استفاده از نانوذرات

بهبود كیفیت لوله های آب رسانی ایرانی با استفاده از نانوذرات

دانشمندان علت ضعیف شدن سیستم ایمنی فضانوردان را كشف كردند

دانشمندان علت ضعیف شدن سیستم ایمنی فضانوردان را كشف كردند

تهیه نقشه سه بعدی مغز توسط پژوهشگران گوگل و هاروارد

تهیه نقشه سه بعدی مغز توسط پژوهشگران گوگل و هاروارد

پرانرژی ترین نور جهان شناسایی شد

پرانرژی ترین نور جهان شناسایی شد

فضانوردان مأموریت كرو-۳ اسپیس ایكس چه كسانی هستند؟

فضانوردان مأموریت كرو-۳ اسپیس ایكس چه كسانی هستند؟
كنفرانس توسعه دهندگان گوگل

رونمایی گوگل از جدید ترین ربات سخنگوی خود

رونمایی گوگل از جدید ترین ربات سخنگوی خود

هورمون های گیاهی چگونه رشد ریشه را كنترل می كنند؟

هورمون های گیاهی چگونه رشد ریشه را كنترل می كنند؟
برای بررسی های علمی و پزشكی؛

كوچك ترین تراشه جهان برای تزریق به بدن تولید شد

كوچك ترین تراشه جهان برای تزریق به بدن تولید شد

پروتئین خوشه ای كلید ساخت واكسن برای انواع جدید كروناویروس

پروتئین خوشه ای كلید ساخت واكسن برای انواع جدید كروناویروس

نمونه هایی از یك سیارك 4 و نیم میلیارد ساله در راه بازگشت به زمین

نمونه هایی از یك سیارك 4 و نیم میلیارد ساله در راه بازگشت به زمین

روشی برای تشخیص فوری عفونت های باكتریایی و ویروسی

روشی برای تشخیص فوری عفونت های باكتریایی و ویروسی

استارشیپ SN۱۵ با موفقیت فرود آمد

استارشیپ SN۱۵ با موفقیت فرود آمد

پیش بینی وضعیت ابتلاء به كرونا بوسیله بررسی وضعیت كادر درمان

پیش بینی وضعیت ابتلاء به كرونا بوسیله بررسی وضعیت كادر درمان
با نوعی هیدروژل؛

پژوهشگران ایرانی درمانی برای صدمه به قرنیه ابداع كردند

پژوهشگران ایرانی درمانی برای صدمه به قرنیه ابداع كردند

نگاه هابل به یك سیاره فراخورشیدی

نگاه هابل به یك سیاره فراخورشیدی

پروتئین خوشه ای حتی بدون وجود كروناویروس هم به سلول ها صدمه می رساند

پروتئین خوشه ای حتی بدون وجود كروناویروس هم به سلول ها صدمه می رساند
اسمارت کاور
smartcover.ir - مالکیت معنوی سایت اسمارت كاور متعلق به مالکین آن می باشد