آرشیو مطالب : هوشمند

برای خودروهای برقی ؛

چرخی که به طرفین حرکت می کند

چرخی که به طرفین حرکت می کند

ابداع سیستم هدایت خودكار هواپیما در صورت خاموشی ناگهانی موتور

ابداع سیستم هدایت خودكار هواپیما در صورت خاموشی ناگهانی موتور

كنترل تولید انسولین با استفاده از نور ال ای دی ساعت هوشمند

كنترل تولید انسولین با استفاده از نور ال ای دی ساعت هوشمند

جستجوی حیات بیگانه با بررسی مولكول های پیچیده

جستجوی حیات بیگانه با بررسی مولكول های پیچیده
یك مقام مسئول پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی:

تامین امنیت غذایی با بیوتكنولوژی سبز

تامین امنیت غذایی با بیوتكنولوژی سبز

تلسكوپ رادیویی استرالیا هیچ نشانه ای از بیگانگان پیدا نكرد

تلسكوپ رادیویی استرالیا هیچ نشانه ای از بیگانگان پیدا نكرد

اپل واچ جدید بر شستشوی دست ها نظارت می كند

اپل واچ جدید بر شستشوی دست ها نظارت می كند
اسمارت کاور
smartcover.ir - مالکیت معنوی سایت اسمارت كاور متعلق به مالکین آن می باشد